Šta radiš, gradiš i ostavljaš?

Tekst: Kommoona poslovna edukacija

Šta radiš, gradiš i ostavljaš?

Posao je vještina koju smo usvojili ili planiramo usvojiti i lično je koristiti za određeni posao. Radi se o aktivnosti koja je korisna drugima, stvara vrijednost i postoje ljudi ili organizacije koje su spremne da plate to što radimo. Biznis je vaša platforma, vaša organizacija sa kojom imate jedan ultimativni cilj i gdje uz pomoć drugih ljudi ili mašina stvarate proizvode i pružate usluge. Poziv je vaša misija i povezan je sa vašim karijernim zašto? Zašto baš to radite? Odgovori na ova pitanja su lični i individualni. Pokretač su našeg rada i kada se sklone svi racionalni faktori, ostaje odgovor na pitanje zašto. Poziv ne mora imati u sebi novčanu satisfakciju jer za cilj imamo nešto promijeniti, dokazati ili čak opovrgnuti (ko je rekao braća Rajt).

Da li možemo imati više od jednog posla ili je to svaštarenje?

Raditi više stvari u isto vrijeme nije moguće i multitasking kao aktivnost ne postoji. Postoji rad na jednoj po jednoj stvari, koju kada zbrkamo u neki vremenski okvir dobijamo osjećaj multitaskinga. Slično je i sa poslom. Za svaki posao je potrebno učenje a za majstorstvo u nekom poslu i aktivnosti je potrebno oko 10.000sati rada i učenja.

Odgovor na pitanje da li možemo imati više od jednog posla je odgovor na pitanje koje vještine smo usvojili i koliko smo dobri u tome. Kada usvojimo majstorstvo određenog posla nema ništa loše da počnemo da se bavimo drugim poslom. Problem se javlja kada u isto vrijeme započnemo sa nekoliko poslova o kojima ništa ne znamo. U najboljem slučaju, u svima njima smo prosječni i nikada majstori. I nikada kvalitetno plaćeni kao što je slučaj sa 10% najbolje plaćenih u svakoj profesiji. Isti zakoni važe za najbolje tenisere, fudbalere i krovopokrivače. Najbolji su majstori u svome poslu i najbolje su plaćeni u svojoj profesiji. Bolje je biti najbolji u jednom poslu nego prosječan u više njih.

Šta gradiš?

Biznis je automatizacija isporuke proizvoda ili usluga koja vas kao vlasnika biznisa odvaja od samog procesa opsluživanja kupaca. Omogućava vam da zadovoljite korisnike zapošljavajući druge ljude ili koristeći druge načine automatizacije. Zapošljavanje ljudi može biti direktno, gdje imate zaposlene, ili indirektno, kada koristite outsorcing procesa koji podržavaju proces vašeg biznisa. Izazov za vas kao vlasnika biznisa, pogotovo ako ste kreirali proizvod ili uslugu i na početku sami opsluživali kupce, je da se odreknete kontrole. Da radite na biznisu a ne u biznisu a da istovremeno, zadržite i povećavate nivo zadovoljstva kupaca.

Šta ostavljaš?

Možda je jedno od pitanja i zašto bi ostavili zaostavštinu? Možda je pravo pitanje, zašto ne bismo?

Kommoona poslovna edukacija