Lična prodaja

Postoji mnogo glasova koji misle da je prodaja kao vještina esencijalna i da treba da bude obavezan predmet u srednjim školama. Kao vještina, prodaja zahtijeva mnoge druge vještine i prodaju prije možemo nazvati vještinom procesa prije nego posebno znanje ili vještinu. Šta je onda sa ličnom prodajom ili procesom lične prodaje?

Lična prodaja treba četiri elementa da bi bila uspješna. Potrebno je da postoji lični proizvod ili usluga, lični brend tj osoba koja stvara proizvod ili uslugu, marketing lične prodaje i prodaja ličnog proizvoda ili usluge.

Lični proizvod ili usluga je sve ono što kreirate i stvarate kao osoba i isporučujete drugima tako da za njih ima vrijednost. Šišanje, pica, knjiga, izvještaj, telefon, oprani automobil, motivacioni govor su proizvodi ili usluge koji pojedinci stvaraju i koji za druge imaju vrijednost.

Lični brend je sve ono što korisnici naših proizvoda ili usluga misle o nama, kao direktno iskustvo ili informacije koje dobije od drugih ljudi, medija i drugih izvora. Uspješan lični brend kod korisnika stvara jasnu vezu između potrebe koja postoji i ličnog brenda osobe koja tu potrebu može riješiti (ko je rekao nazovi M radi ubistva J). Koliko je uspješan lični brend zavisi koliko ste visoko na listi alternativa za rešavanje određene potrebe.

Marketing lične prodaje je sva komunikacija između vas i korisnika vaših usluga na bilo koji način. Marketing lične prodaje ima mnogo zadataka i zaista može biti kreativan proces jer marketingom lične prodaje utičete podjednako na lični brend i na samu prodaju. Marketing ličnog brenda su vaše poruke u medijima, konferencijama, knjigama, marketinškim materijalima, korporativnim sastancima, radionicama, sajmovima, društvenim mrežama gdje se obraćate vašim korisnicima i dajete mi informacije koje vaš čine autoritetom u onome što radite. Marketing prodaje je vođenje potencijalnih kupaca kroz prodajni tunel tako da osobe koje čuju za vas, konvertujete u osobe koje kupuju od vas.

Prodaja ličnog proizvoda ili usluge je sam proces prodaje kojim rešavate određenu potrebu koju korisnici imaju.

U svrhu edukacije lične prodaje smo kreirali program Transformacija ličnih finansija na kome pored ostalih tema važnih za lične finansije, veliku pažnju posvećujemo svim dijelovima lične prodaje. Za više informacija nas posjeti na www.kommoona.com/transformacijalicnihfinansija  ili direktno zakaži besplatne konsultacije na www.kommoona.com/besplatnekonsultacije.