Isporučujemo rezultate.

U Kommooni se bavimo strateškim savjetovanjem i zastupanjem. I isporučujemo rezultate.

Savjetovanje
Zastupanje
Procjena i upravljanje rizicima

Savjetovanje

Superioran Ti™

Strateški ciljevi, finansijska zaštita i finansijska sigurnost i nacrt budućeg biznisa klijenta.

Superioran Biznis™

Strateški ciljevi, finansijska zaštita i finansijska sigurnost, SWOT procjena poslovanja i nastavak saradnje kroz projektni razvoj poslovanja.

Lični Holding™

Strateški ciljevi, finansijska zaštita i finansijska sigurnost, SWOT analiza imovine i nastavak saradnje kroz projektni razvoj ličnog holdinga.


Tekstovi, mjesečni newsletteri i drugi naši materijali

skull, dark, pirate-1193784.jpg

Učenje kao put povećanoj ličnoj vrijednosti I dio

Učenje kao put povećanoj ličnoj vrijednosti I dio Na pomen učenja je prva asocijacija školsko učenje sa testiranjima kako smo usvojili određeno informacije i znamo li ih reprodukovati. Ovakav vid učenja je manje popularan ali malo se govori o načinima učenja koje će individualno dati najbolje rezultate i zaista biti…

PROČITAJ VIŠE