Isporučujemo rezultate.

U Kommooni se bavimo poslovnim savjetovanjem. I isporučujemo rezultate.

Superioran Ti™
Superioran Biznis™
Lični holding™

Usluge

eye, green, woman-4735898.jpg

Superioran Ti™

Strateški ciljevi, finansijska zaštita i finansijska sigurnost, nacrt biznisa i nastavak saradnje kroz saradnički status. Jednodnevni rad i kreiran 5godišnji plan.

monk, characters, not hear-5357843.jpg

Superioran Biznis™

Strateški ciljevi, finansijska zaštita i finansijska sigurnost, SWOT procjena poslovanja i nastavak saradnje kroz projektni razvoj poslovanja. Jednodnevni rad svaka 3 mjeseca.

dandelion, glass, seeds-5898546.jpg

Lični Holding™

Strateški ciljevi, finansijska zaštita i finansijska sigurnost, SWOT analiza imovine i nastavak saradnje kroz projektni razvoj ličnog holdinga. Jednodnevni rad svaki mjesec.


Tekstovi, mjesečni newsletteri i drugi naši materijali

stone, tower, gotland-1995051.jpg

Šta radiš, gradiš i ostavljaš?

Šta radiš, gradiš i ostavljaš? Tekst: Kommoona poslovna edukacija Razumijevanje razlike između vašeg posla, biznisa i poziva omogućava sistemski rad na karijeri i jasnoću ciljeva i namjera koje želite sprovesti. Naš edukacioni program Superioran TI©, koji ima dva dijela, je cjelokupnim drugim dijelom posvećen razvoju karijere a jedan od najvažnijih…

PROČITAJ VIŠE